PREVÁDZKA LYŽIARSKYCH TRATÍ A VLEKOV
ZJAZDOVKA DLŽKA
[m]
SKLON
[°]
VÝŠKA SNEHU [cm] PODMIENKY
č. 1 870 33 30 nevhodné
č. 2 1200 25 0 nevhodné
č. 3 1500 16 30 nevhodné


VLEK POMA DLŽKA
[m]
SKLON
[°]
KAPACITA
[os/hod]
STAV
č. 1 H 130 925 33 900 nepremáva
č. 2 S 135 16 400 nepremáva
č. 3 0 0 0 nepremáva
č. 4 F 12 420 30 550 nepremáva
č. 5 P 350 16 500 nepremáva
č. 6 H 130 740 26 1000 nepremáva


MAPA STREDISKA


Bližšie informácie o aktuálnom stave zjazdoviek a prevádzke vlekov žiadajte na tel. čísle: +421 41 549 21 10